Liisa-tarhurin tarinat ja tupailtojen tietoiskut

Käy lukemassa Liisan puutarha- ja luontoaiheisia tarinoita.

Myös tupailtojen tietoiskut löytyvät viereisestä linkistä.


TUPAILTOJEN AIHEET VUONNA 2022

(Tupaillat pidetään Kulttuuritalo Virrassa, Virastokatu 1, 55100 Imatra)

8.3. Kasvihuone-, lava- ja kohopenkkiviljely

5.4. Esikasvatuksen ABC + pistokkaiden ja siementen vaihto


Vieraslajeista ja niiden torjumisesta

Loppukesä on kohta käsillä ja syksyllä taimien jakaminen taas alkaa, samoin kuin kasvien siirtäminen kesämökeille jne. Muistetaanhan, että EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluvaa lajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:sta eikä sen ulkopuolelta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) valvoo EU:n vieraslajiasetuksen ja kansallisen vieraslajilain ja -asetuksen noudattamista.

Jotta tulevaisuudessa ympäristötoimet, kunnat ja muut toimijat pystyvät vastaamaan heille asetettuihin vaatimuksiin, täytyy asioita ennakoida. Jotta työmäärää pystytään hahmottamaan, on ensiarvoisen tärkeää että ilmoitamme jokaisesta vieraslajihavainnosta vähintään kunnan ympäristötoimelle (esim. asiakaspalvelu@imatra.fi) tai ELY-keskukselle (ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi). Näin viranomainen pystyy tiedostamaan ongelman laajuuden ja varautumaan seuraavan vuoden työmäärään ja arvioimaan syntyviä kuluja.

Autetaanhan viranomaisia heidän työssään ja ilmoitetaan tunnistetut vieraslajit (kasvit ja eläimet) heille!